Jong zingt Oud

Jong zingt Oud

Een muzikaal integratie en participatie projectvoor bovenbouw-leerlingen van de Basisschoolen bewoners van een verzorgingshuis.

Oud en jong gaan samen musiceren. De leerlingen zingen samen met de bewoners van het verzorgingshuis liedjes van vroeger, uit de tijd dat zij jong waren.

Doel

Bevordering van cultuurparticipatie nu en later.
Bevordering sociale cohesie en versterking van burgerschap.
Gebruik maken van de culturele omgeving van de school en hierdoor hun kijk op de omgeving verrijken.
Maatschappelijke betrokkenheid vergroten.
Een brede blik ontwikkelen, openstaan voor het onbekende.
Ervaren van nieuwe vormen van verbondenheid. Beseffen dat je elkaar nodig hebt, dat je iets voor elkaar kunt betekenen.
Leerlingen ontwikkelen een historisch besef met betrekking tot cultureel en maatschappij.
Een positieve bijdrage leveren aan de levenslust van ouderen.
Leerlingen maken kennis met kunst en cultuur, ze leren muziek in te zetten om gevoelens en ervaringen uit te drukken. Ze leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen. Verder verwerven ze eigen kennis over en kringen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Inhoud

1. Voorbereiding in de klas

Samen met de leerkracht bereiden de leerlingen dit project voor. Hierbij kunnen onder andere de volgende vragen aan bod komen: – Wat is ouderenzorg?- Hoe is het om oud te zijn? – Wat betekent vereenzamen?- Wie wonen er eigenlijk in de verzorgingshuizen in de buurt? – Wat is dementie of alzheimer?        – Naar welke muziek luisterde de bewoners van een verzorgingshuis toen zij jong waren?- Welke verschillen zijn er met hun muziek, welke overeenkomsten?Het zijn waarschijnlijk allemaal vragen waar de kinderen tot op dat moment waarschijnlijk nog nooit over hebben nagedacht. Er worden gesprekken in de klas gevoerd, voorafgegaan door video portretten van de bewoners van het verpleeg- of verzorgingshuis. Ook leren de kinderen over de “muziek van vroeger”. Hoe klonk deze muziek? Welke muziekstijlen bestonden in die tijd? Welke rol heeft de technologische ontwikkeling hierbij gespeeld (van grammofoonplaat tot mp3).

2. Oefenen van de liedjes samen met een professional uit het werkveld

Voordat de leerlingen naar het verzorgingshuis gaan worden eerst alle liedjes geoefend. Dit gebeurt onder begeleiding van een professional. De leerlingen krijgen van te voren het liedmateriaal aangeleverd (opname met liedtekst). Het is dus mogelijk om al eerder te beginnen met het instuderen van de liedjes. De professional zet samen met de leerlingen de laatste puntjes op de i.

3. Samen musiceren met bewoners van een verzorgingshuis

In de eigen omgeving van de school wordt gezocht naar een verzorgingshuis dat aan dit project wil meewerken. De leerlingen gaan samen met hun docent en de professional op bezoek bij het verzorgingshuis en maken kennis met een aantal bewoners. Daarna start het optreden van de leerlingen en zingen ze hun liedjes voor de bewoners. Omdat het repertoire voor de bewoners herkenbaar is, zullen deze volop genieten en mee gaan zingen en spelen. Daarna volgt nog een tweede bijeenkomst waarbij familie, mantelzorgers, personeel enz. wordt uitgenodigd om mee te genieten van het “concert” van de bewoners, samen met de leerlingen. Dit “concert” is interactief, aanwezigen worden uitgedaagd om mee te doen.

Sterke gemeenschappen kenmerken zich door sterke banden tussen de generaties

De Basisschool zoekt zelf naar een verzorgingshuis in hun buurt en informeert de organisatie over het project.Ook is de school zelf verantwoordelijk voor het inplannen van beide bijeenkomsten in het verzorgingshuis (met een maximale duur van 90 minuten per bijeenkomst).Tijden en data van deze bijeenkomsten gaan altijd in overleg met Stichting Music Develops.Stichting Music Develops zorgt voor het nodige instrumentarium.