Op de Basisschool

Op de Basisschool

Deskundigheidsbevordering primair onderwijs

Ter bevordering van de deskundigheid van docenten bieden wij een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma met als doel muziekactiviteiten in te zetten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Bij onze trainingen wordt duidelijk gemaakt waarom muziek de ontwikkeling van kinderen cognitief, motorische en sociaal-emotioneel positief beïnvloedt. Hierbij wordt gekeken hoe muziek kan worden geïntegreerd bij het reguliere lesprogramma op school. De docenten krijgen naast wetenschappelijk onderbouwde kennis vaardigheden geleerd om muziek duurzaam op een creatieve en effectieve manier in te zetten op school. Hierdoor wordt het rendement van het onderwijs hoger. Dit uit zich in betere schoolprestaties en hogere citoscores. Voor dit trainingsprogramma is geen specifieke muzikale voorkennis vereist.

Trainingsprogramma “Muziek Ontwikkelt! Op de Basisschool”

Muziek Ontwikkelt! Op de Basisschool is een trainingsprogramma dat de leerkracht leert om muziek duurzaam in te zetten binnen het reguliere lesprogramma. De leerkracht krijgt een heldere wetenschappelijke onderbouwing over de stimulerende werking van muziek op de ontwikkeling van kinderen. Bij iedere module wordt direct veel aandacht besteed aan het praktisch toepassen van werkvormen in de klas. De werkvormen zijn zo ontwikkeld dat de leerkracht geen musicus hoeft te zijn om hiermee aan de slag te gaan.
Het trainingsprogramma begint met een Basismodule. Hierna volgen twee modules. Bij deze modules komen de volgende onderwerpen aan bod.

  • Ontwikkeling van de hersenen
  • Taal en muziek
  • Rekenen en muziek
  • Executieve functies en muziek
  • Motorische ontwikkeling en muziek
  • Sociaal emotionele ontwikkeling en muziek

Basismodule
Muziek Ontwikkelt! Op de Basisschool

Vandaag geleerd, morgen in de klas

Bij deze module wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is om muziek in de klas te gebruiken. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van kinderen en het positieve effect van muziek hierop. Verantwoording van muziek in de klas wordt gegeven aan de hand van o.a. kerndoelen en domeinen, doorlopende leerlijnen, onderwijsvisie en passend onderwijs.Verder wordt aan de hand van werkvormen ingegaan op luisteren, taal, rekenen en passend onderwijs. Verder wordt aan de hand van werkvormen ingegaan op luisteren, taal, rekenen en passend onderwijs.

Vervolgmodules
Muziek Ontwikkelt! Op de Basisschool – 1
Muziek Ontwikkelt! Op de Basisschool – 2

Bij deze modules worden werkvormen aangeleerd waarbij wij een verband leggen tussen muziek en boven omschreven ontwikkelingsgebieden. Na een theoretische onderbouwing van iedere werkvorm gaan de deelnemers zelf aan de slag en oefenen ze de activiteiten.

Er is voldoende aanbod en differentiatie voor zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw.

  • Op locatie
  • Duur per module: 2 uur
  • Prijs op aanvraag

Workshop

Muziek Ontwikkelt! Op de Basisschool wordt ook aangeboden als Energizer Workshop op locatie.

  • Tijdsduur in overleg