Over Ons

Stichting Music Develops is in november 2017 opgericht door Léon Packbier en Roger Brakelé. Al jaren staat de ontwikkeling van kinderen en volwassenen centraal in hun werk. Léon heeft zich jaren ingezet als vakdocent muziek binnen speciaal en regulier onderwijs, maar ook als professional om muziek in te zetten bij mensen met een beperking. Roger heeft na jarenlang muziekonderwijs te hebben gegeven zich steeds meer verdiept in de meerwaarde die muziek en muziek maken heeft op de ontwikkeling van kinderen en het welzijn van volwassenen. Samen hebben zij hun expertise met succes kunnen uitdragen in het initiatief Muziek Ontwikkelt. De volgende logische stap voor hun was dan ook om hun ideaal naar buiten te dragen. Om dit doel te bereiken is Stichting Music Develops opgericht om de krachten te bundelen door samen met iedereen die betrokken is in muziek, onderwijs, opvoeding, ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking deze uitdaging aan te gaan.

De stichting heeft als doel:
a. stimuleren van de ontwikkeling van mensen door gebruik te maken van muziek
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door voorlichting, projecten, trainingen, cursussen en workshops die betrekking hebben op omschreven doel aan onderwijsinstellingen, zorginstellingen en dienstverlening en particulieren.

De stichting heeft geen winstoogmerk.