Muziek voor Ouderen

Muziek voor Ouderen

Een inspirerende workshop voor mederkers in de ouderenzorg waarbij zij lerenom muziek op een zinvolle manier aan te bieden bij de bewoners.

Doel

Het verbeteren van levenskwaliteit. Inspelen op de muzikale behoeftes oudere mensen. Werken aan identiteit en relatie middels muziek. Muziek gebruiken om contact te behouden met de buitenwereld. Ouderen het gevoel geven dat ze nog “iets kunnen” of “creatief bezig zijn”, ongeacht leeftijd.

Inhoud

Deelnemers gaan aan de slag met praktijkvoorbeelden en leren muziek toe te passen om het welzijn van de bewoners te verbeteren. De behandelde voorbeelden zijn goed uitvoerbaar voor iedereen en zijn zo samengesteld dat deze op maat kunnen worden aangeboden.Naast groepsactiviteiten wordt ook stilgestaan bij individuele activiteiten. De training duurt 90 minuten. Er is veel afwisseling tussen theorie en praktijk. De workshop is zo samengesteld dat de behandelde voorbeelden meteen de volgende dag toegepast kunnen worden bij uw bewoners. Hieronder ziet u een aantal onderwerpen die wij tijdens de workshop gaan bespreken.

Theoretisch kader / verantwoording naar muziek
Muziek en het ouder wordende brein
Muziek en Dementie

Aanbieden van interventies
Gepersonaliseerde muziek
Samen zingen en groepsactiviteiten
Achtergrondmuziek

Repertoire keuze
Welk repertoire zet ik in om geheugen aan te sporen
Welk repertoire zet ik in om invloed uit te oefenen op de sfeer
Visuele ondersteuning

Verantwoording van activiteiten naar gedrag, cognitie en emotie