Het jonge kind

Het jonge kind

Muziek Ontwikkelt! “Het jonge kind”

Inspirerende training voor iedereen die muziek in de opvoeding wil gebruiken om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Veel kinderen brengen een groot deel van hun eerste kinderjaren bij de opvang door. Hierdoor krijgt de voorschoolse opvang deels de taak als opvoeder toegedeeld. Met pedagogische activiteiten worden de kinderen begeleid, maar wat wordt met muziek gedaan op het kinderdagverblijf en bij de gastouders? Wie is er zich bewust van de uitzonderlijk stimulerende invloed die muziek heeft bij de ontwikkeling van kinderen?

Voor de pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven en de gastouders van gastouderbureaus bieden wij een dagtraining aan waarbij wordt aangeleerd hoe zij op een effectieve wijze muziek kunnen inzetten op de dagopvang om het jonge kind in zijn/haar ontwikkeling te stimuleren. De overgedragen kennis is wetenschappelijk onderbouwd, de vaardigheden worden aangeleerd vanuit het vakbereik van de (ortho)pedagogisch muziekbeoefenaar. Na het volgen van deze trainingsdag is de competentie van de pedagogische medewerkers vergroot, waardoor ze duurzaam muziek kunnen inzetten om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Workshop Muziek Ontwikkelt! “Het jonge kind”

Deze workshop laat zien hoe we de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren door het toepassen van muzikale activiteiten. De deelnemers leren hoe zij muziekactiviteiten kunnen toepassen binnen hun eigen opvoedingssituatie en krijgen inzicht waarom nu juist muziek belangrijk is in de eerste opvoedingsjaren.
Deze workshop is bedoeld pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven en gastouders.
De duur van deze workshop is 120 minuten.