Op de Basisschool oud

Op de Basisschool oud

Deskundigheidsbevordering primair onderwijs

Ter bevordering van de deskundigheid van docenten bieden wij een wetenschappelijk onderbouwd totaalconcept met als doel muziekactiviteiten in te zetten om de totale ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Bij onze trainingen wordt duidelijk gemaakt waarom muziek de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Hierbij wordt gekeken hoe muziek kan worden geïntegreerd binnen de onderwijsmodules die worden aangeboden op school. De docenten krijgen naast wetenschappelijk onderbouwde kennis vaardigheden geleerd om muziek duurzaam op een creatieve en effectieve manier in te zetten op school. Hierdoor wordt het rendement van het onderwijs hoger. Dit uit zich in betere schoolprestaties en hogere citoscores.

Modulair trainingsprogramma “Muziek Ontwikkelt! Op School”

Muziek Ontwikkelt! Op School is een modulair trainingsprogramma dat de leerkracht leert om muziek duurzaam in te zetten binnen het reguliere lesprogramma. De leerkracht krijgt een heldere wetenschappelijke onderbouwing over de stimulerende werking van muziek op de ontwikkeling van kinderen. Bij iedere module wordt direct veel aandacht besteed aan het praktisch toepassen van werkvormen in de klas. De werkvormen zijn zo ontwikkeld dat de leerkracht geen musicus hoeft te zijn om hiermee aan de slag te gaan.
Het trainingsprogramma begint met een Basismodule. Na deze gevolgd te hebben kan de kennis en vaardigheden worden uitgebreid met de modules “Taal”, “Rekenen” en “Passend Onderwijs / SEN”. Bij iedere module kan nog een module werkvormen worden toegevoegd om zo verantwoord en duurzaam meer vaardigheden eigen te maken.

Basismodule Muziek Ontwikkelt! Op school

Vandaag geleerd, morgen in de klas

Bij deze module wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is om muziek in de klas te gebruiken. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van kinderen en het positieve effect van muziek hierop. Verantwoording van muziek in de klas wordt gegeven aan de hand van o.a. kerndoelen en domeinen, doorlopende leerlijnen, onderwijsvisie en passend onderwijs.Verder wordt aan de hand van werkvormen ingegaan op luisteren, taal, rekenen en passend onderwijs. Bij deze praktijkvoorbeelden wordt telkens gekeken hoe deze passen in bovengenoemde verantwoording van muziek in de klas.

Muziek Ontwikkelt Taal

De ontwikkeling van taal en muziek verloopt grotendeels volgens dezelfde principes. Verwerking van taal en muziek vindt deels in dezelfde hersenstructuren plaats. Hierdoor is het belangrijk om eens stil te staan bij wat muziek kan doen met de ontwikkeling van taal.
Uit de domeinen luisteren, zingen, spelen, improviseren en componeren worden muzikale werkvormen gekozen die geschikt zijn om de taalontwikkeling te bevorderen. De werkvormen zijn eenvoudig aan te leren en worden door leerlingen veelal als prettig om te doen ervaren.

Muziek Ontwikkelt! Rekenen

Zowel muziek als rekenen maken gebruik van o.a. getalsbegrip, ordening, structuren, getalsbewerkingen en ruimtelijk inzicht. Het is inmiddels algemeen wetenschappelijk aanvaard dat kinderen die muziek maken betere rekenkundige vaardigheden hebben.

Muziek Ontwikkelt! Passend Onderwijs / SEN

De module Passend Onderwijs / SEN behandelt vragen en toepassingen die aansluiten op het passend onderwijs. Aangezien bij speciale onderwijsbehoeften veelal een afwijkende ontwikkeling van de executieve functies ten grondslag ligt worden deze uitgebreid behandeld tijdens deze module.